Végső gondolatok

E rövid pillantás után az iszlámra, ha azt kérdezed tőlem, hogy meg vagyok-e győződve az iszlám igazságáról, igenlő választ adnék. Az ok? Úgy találom, hogy minden kérdésemre választ ad. Nem találom logikátlannak, és kényelmesnek érzem a hitemet, amely magába foglalja az Allahban való hitet, azt, hogy azt tegyem, amit egy muszlimnak kell, és hogy távol maradjak a tiltott tettektől. Ezzel képes vagyok elérni minden jogomat és úgy találom, hogy mások joga sem csorbul. Úgy találom, hogy Allah a jó, etikus viselkedésre hív és arra, hogy hagyjam el az etikátlan viselkedést. Ha a hited nem adja meg neked mindezt, akkor keresned kell valamit, ami jobb.

Tudod, mi a legjobb hit? Az iszlám. Biztos vagyok benne, hogy lesz, aki azt mondja: ’Persze, te muszlim vagy, és a saját hitedet próbálod hirdetni!’ De ha azt mondanám neked, hogy nem csak a muszlimok hisznek benne, hanem a nem muszlimok is, mit mondanál? Sok nyugati író, aki igazságos volt hozzáállásában, nemesen beszélt az iszlámról.

Most, hogy őszinték legyünk, miért nem fogadod el az iszlámot vallásodnak?


  • Mert Isten Egyedülvalóságára hív?
  • Mert arra hívja az embereket, hogy a Mindenható Istent imádják egyedül?
  • Mert az embereket minden fajta etikai kódrendszer betartására hívja?
  • Mert arra hívja az embereket, hogy igazságosak legyenek és kerüljék az igazságtalanságot?
  • Mert minden ember egyenlő Allah előtt?
  • Mert minden ember megkapja, ami jár neki?

Mivel az iszlám több, mint 1400 éve jött létre, az emberek száma, akik felvették ezt a vallást, megnőtt. Aki előítéletek nélkül néz rá, nyitott gondolkodással, az bizonyára meggyőződik róla és elfogadja az iszlámot. Ha nem fogadja el, akkor is legalább nem lesz vele ellenséges.

Nézd meg a helyzetünket ma, az összes nyomással és problémával, amellyel a muszlimok találkoznak minden országban, mégis ragaszkodnak a vallásukhoz. A Szovjetunióban a muszlimokat hetven évig elnyomták. Mecseteiket lerombolták és neveiket megváltoztatták, megakadályozták, hogy nyíltan gyakorolják vallásukat; mégis, a Szovjetunió szétesése után sok muszlim ország alakult meg. Mit bizonyít ez? Nem azt bizonyítja, hogy a muszlimok elégedettek, boldogok és erősen elkötelezettek vallásuk iránt?

Aki becsületesen keresi az igazságot, minden bizonnyal nem fog találni semmilyen negatívumot az iszlám tanításában. Arra hívja az embereket, hogy megfelelően viselkedjenek, hogy jobbak legyenek és fejlesszék magukat. Az igazság keresői közül néhányan minden vallást megvizsgáltak, de nem próbálták meg az iszlámot. Nem tudom, mi tartja őket vissza? Nagyon könnyen lehet, hogy ott találják meg a boldogságot. Vannak idők, amikor az embernek bátor döntéseket kell hoznia, olyan döntést, amely hatással lesz jövőjére. A szóban forgó kérdés az egyik a kettő közül; vagy elfogadod és eléred a boldogságot, vagy nem fogadod el, és úgy maradsz, ahogy vagy. Kérdezd meg magadat, miért támadják az iszlámot minden nap a médiában? Azt mondják: ’az ember annak az ellensége, amit nem ismer’, tehát ne legyél ellenséges valami iránt, amiről nem tudsz. Tanulj az iszlámról és terjeszd, hogy ne maradjon közöttünk tudatlan ember.

Az igazság elfogadásának lépései

Az igazság elfogadásának az első lépése az, hogy objektíven meghallgatjuk, amit mondanak. Kérd Istent, hogy segítsen neked és vezessen téged. Amikor Isten látja benned az akaratot, hogy az igazságot akarod elérni, Ő vezetni fog téged. Ő azt mondja:
„Így szólt a ti Uratok: ’Fohászkodjatok Hozzám! És én felelek nektek. Ám, akik gőgösen elfordulnak az Én szolgálatomtól, azok megvetett jelentéktelenekként fognak a Pokolba belépni.’”
[A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 40:60]


Kérdezd meg magadban: ’miért fogadta el az iszlámot olyan sok nyugati író, gondolkodó és tudós?’ Az ok elég egyszerű. Amikor olvastak róla és egyedül ítélték meg maguk számára a média negatív befolyása nélkül, és látták az iszlám teljességét és szépségét, elhatározták, hogy elfogadják az iszlámot hitüknek.

Néhány nyugati olvasott az iszlámról, megértette, de nem fogadta el. Igazat mondtak a Koránról és az iszlám hitről. Thomas Carlyle ennek a példája. Azt mondta:
„Egy hazug ember alapított egy vallást? Hogyan, egy hazug ember egy téglaházat sem tud megépíteni! Ha nem ismeri és követi a habarcsnak, égetett agyagnak és mindannak a tulajdonságát, nem ház az, amit épít, csak egy halom szemét. Nem fog állni tizenkét évszázadig, hogy száznyolcvanmillió ember az otthonának tekintse; azonnal összeesik. Az embernek alkalmazkodnia kell a Természet törvényeihez, valódi lelki közösségben kell lennie a Természettel és a dolgok igazságával, különben a Természet visszaszól: Nem, egyáltalán nem! A tetszetősségek tetszetősek – ah én! – egy Cagliostro, sok Cagliostro, prominens vezetői a világnak, boldogulnak a szélhámosságukkal, egy napig. Ez olyan, mint egy hamis bankjegy; gyorsan kiadják értéktelen kezeik közül: másoknak, nem nekik fog fájni. A Természet a tűz lángjaival robban; a francia forradalmárok voltak ilyenek, akik kihirdették a szörnyű igazságot, hogy a bankjegyek hamisak. De egy Nagy Emberről, különösen róla megkockáztatom kijelenteni, hogy hihetetlen, hogy bármi más lenne, mint igaz. Úgy tűnik nekem, hogy számára és minden számára, ami benne lakozhat, a legalapvetőbb ez.”

( Hősök, hős-imádat és a hősiesség a történelemben’ )


A híres színműíró és kritikus, George Bernard Shaw (meghalt 1950-ben) azt mondta:
„Mohamed vallását mindig is nagyra értékeltem csodálatos élettelisége miatt. Úgy tűnik ez az egyetlen vallás, amely képes alkalmazkodni a lét változó koraihoz – előre jeleztem Mohamed hitéről, hogy elfogadható lesz a jövőben, ahogy kezd elfogadhatóvá válni a jelen Európája számára. A középkori egyházatyák tudatlanságból vagy bigottságból a mohamedanizmust a legsötétebb színekkel festették le. Valójában arra lettek kiképezve, hogy gyűlöljék mind Mohamedet az embert, mind a vallását. Számukra Mohamed volt az Antikrisztus. Én tanulmányoztam őt, a csodálatos embert, és véleményem szerint ahelyett, hogy Antikrisztus lenne, az Emberiség megmentőjének kellene neveznünk.”
(Afzalur-Rahman, A Szíra enciklopédiája)Sok orientalista, akik azért tanulmányozták az iszlámot, hogy támadhassák, végül elfogadták. Deborah Potter kijelentette: „Az iszlám, ami Isten Törvénye, nyilvánvaló a körülöttünk lévő természetben. Hegyek, óceánok, bolygók és csillagok a pályájukon haladnak Allah parancsára. Ők a teljes alávetés állapotában vannak Allah, a Teremtőjük parancsának, mint a szereplők a történetben, és Allahé a legjobb példa. Nem beszélnek, nem tesznek semmit, csak ha a szerző úgy dönt róluk. Így az univerzum minden atomja, minden lelketlen tárgy szintén az alávetés állapotában van.
Az ember azonban kivételt képez ez alól a szabály alól, mert Allah megadta neki a választás szabadságát. Lehetősége van alávetnie magát Allah parancsának, vagy lefektetni saját szabályait és vallását, ahogy neki tetszik. Sajnos legtöbbször a másodikat választotta. Az emberek Európában és Amerikában nagy számokban veszik fel az iszlámot, mert szomjazzák a lelki békét és a spirituális biztonságot. Sőt, sok keresztény orientalista és prédikátor, akik azért kezdték munkájukat, hogy lerombolják az iszlámot és megmutassák állítólagos hibáit, végül muszlimok lettek. Ez azért van, mert az igazság bizonyító erejű; nem lehet megcáfolni.”

Ma minden hit az iszlámon kívül sok kifogásolható tettet és parancsot tartalmaz. Olyan dolgokat parancsolnak a követőiknek, amelyek elfogadhatatlanok. Minden Próféta és Küldött saját népükhöz jött; míg Mohamed (Allah áldásai és békéje legyen vele) az egész emberiséghez küldetett.


Egy kétely az iszlám iránt és a válasz:

Ne mondd: „Ha az iszlám igaz lenne, vagy annyira jó, ahogy mondod, a muszlimok gyakorolnák a vallásukat!” Azért mondhatod ezt, mert rossz tapasztalatod van muszlimokkal, akikkel találkoztál. De ugyanez a tapasztalatod minden egyes muszlim egyénnel? Hogy általánosíthatsz valamit, az egész muszlim populációra? Sok muszlim gyakorolja a vallását úgy, ahogy kell, míg mások nem; azok, akik nem gyakorolják az iszlámot úgy, ahogy kellene, megkapják megfelelő ellenszolgáltatást Allahtól.

A közlekedési lámpák azért vannak fent, hogy az emberek rendben vezessenek. Ha egy ember keresztülmegy a piros lámpán, ő veszélybe sodorja magát és másokat. Ha valaki ezt látja, igazságos kijelenteni, hogy minden ember a városban törvényszegő? Még ha valakinek sikerül megúsznia néhányszor, végül elkapják és megbüntetik azért, amit tett. Most, a muszlimokat figyelve, láthatsz néhányat, akik nem úgy alkalmazzák az iszlámot, ahogyan kellene, de ez nem jelenti azt, hogy minden muszlim rossz.

Egyszerűen kifejezve, aszerint ítéld meg az iszlámot, ami, és ne aszerint, amit a muszlimok tesznek.
Tudom, hogy a döntés, hogy elfogadjuk az iszlámot, nehéz, és bizonyos fokú bátorság kell hozzá.