Igaz boldogság

Tudod, mi a boldogság? Úgy lehet leírni, mint a lélek kellemes érzését vagy állapotát, amely kedvező sorsra es erős hitre épül.
Minden embernek van célja, amit el szeretne érni, minél inkább képes elérni ezt a célt, annál nagyobb lesz a boldogság érzése.
A pszichológusok úgy írják le a boldogságot, mint egy folyamatos öröm, elégedettség, nagylelkűség és vidámság, amely önmagunkkal és életünkkel való elégedettségből származik és abból a hitből, hogy boldog cél vár ránk.

A boldogság típusai

Ebből a meghatározásból háromféle boldogságot tudunk megkülönböztetni:

 • Első kategória:

  Hamis boldogság, amely csak egy rövid ideig tart.
  A boldogságnak ez a formája egy hirtelen jó esemény eredménye. Sokan hiszik, hogy a boldogságot drogok vagy alkohol fogyasztásával lehet elérni, és így akarnak elmenekülni a mindennapi problémák elől. A drogfogyasztás a boldogság illúzióját kelti, amely gyorsan elillan, ahogy a drog elveszíti hatását, az egyént teljes kétségbeesésbe taszítja. Ez oda vezeti, hogy még több drogot vásároljon, és így drogfüggővé válik, a társadalom reménytelen tagjává. Ezen kívül ez az egyén számos pszichológiai és fizikai betegséggel is találkozni fog.

 • Második kategória:

  A célok eléréséből származó boldogság.
  Hasonlít az előző boldogsághoz abban, hogy rövidéletű, ugyanakkor kevésbé káros, mint az első típusú boldogság. Amikor nagy erőfeszítést tesz az ember egy cél elérése érdekében és végül eléri, azon kezd el tűnődni: most mi jön? A fájdalom, amit az ember tapasztal ezután a kezdeti nagy adag boldogság és kielégülés után valamelyest hasonlít az első kategóriában tapasztalt fájdalomhoz. Összefoglalva ez a boldogság rövidéletű tapasztalat, amely csak rövid ideig teszi boldoggá az embert.

 • Harmadik kategória:

  Igaz boldogság.
  A boldogságnak ez a formája amelyet az egyén minden körülmények között átél; öröm és aggodalom, szegénység és gyarapodás, betegség és egészségben egyaránt, és akár eléri az ember ebben a világban a vágyait, akár nem. Ez a boldogság az ember szilárd hitéből származik.

Akarsz igaz boldogságot?

Ez a kérdés furcsának tűnhet, mivel a válasz egyértelmű.
Biztos vagyok benne, hogy bármelyik épeszű egyén igenlően válaszolna. Tehát hogyan lehet elérni a boldogságot? Mindenkinek megvannak az egyéni eszközei, amelyekkel eléri a boldogságot. Néhányan azt gondolják, hogy a boldogság az, ha sok pénzt keresnek, míg mások a hatalmi pozíciókban vélik megtalálni. Néha úgy tűnik, a sok barát, vagy az ember képessége, hogy befolyásolja őket, hozza meg a boldogságot. Ha megkérdeznénk bárkit, aki egy cél eléréséért küzdött, hogy elérték-e tényleg a boldogságot, a válasz legtöbbször negatív lenne. Az ok egyszerű, az igaz boldogság egy állandó derű és kényelemérzet. Az ember nem tapasztalhatja meg ezt még ha egy hegynyi aranya is lenne, ahogy az arab közmondás tartja: „vehetsz ágyat, de alvást nem”.

Az embert sokszor a hite tartja távol az igaz boldogságtól, mert azt várja el tőle, hogy higgyen a hihetetlenben vagy a logikátlanban. A spirituális üresség, amely az embert kétségbeesésbe viszi, csak akkor tűnik el, ha valaki olyasmiben hisz, amely pozitív hatással van a személyiségfejlődésére és igaz életcélt ad neki.

Az igaz boldogság elérése könnyű, bárki elérheti, de a forrás, amelyből ezt elérhetik, nagy talány sokak számára. Ha az ember igazán keresi a boldogságot, mindent fel kell áldoznia az eléréséért. Ez azt jelenti, hogy az embernek késznek kell lennie a változásra a jó érdekében. Az igaz boldogságot csak az iszlám elfogadásával lehet elérni. Sokan szkeptikusok lehetnek ezzel kapcsolatban, de ez az igazság. Amint az ember elfogadja az iszlámot teljes szívével és elkezdi alkalmazni, ahogyan kell és betartja a parancsait a Korán és a Szunna szerint, igaz boldogságot fog tapasztalni.

„Miért” – ez a kérdés, amelyet fel fog tenni a nagy többség. Mielőtt válaszolnánk, a boldogság definícióját kell megvizsgálni. A pszichológusok azt állítják, hogy a boldogság az öröm, elégedettség, nagylelkűség és derű folyamatos állapota, amely önmagunkkal, az életünkkel és a végső sorsunkkal való elégedettségből származik. Az egyén mindezt az iszlámon keresztül éri el.
A Magasságos Allah azt mondja:„Bizony a muszlim férfiaknak és a muszlim nőknek és a hívő férfiaknak és a hívő nőknek és az őszinte szívvel engedelmeskedő férfiaknak és nőknek és az igaz férfiaknak és az igaz nőknek és a türelmes férfiaknak és a türelmes nőknek és az alázatos férfiaknak és az alázatos nőknek és az adakozó férfiaknak és az adakozó nőknek és a böjtölő férfiaknak és a böjtölő nőknek és a szemérmükkel önmegtartóztató férfiaknak és a szemérmükkel önmegtartóztató nőknek és az Allahról gyakran megemlékező férfiaknak és nőknek - ezek mindegyikének Allah megbocsátást és hatalmas jutalmat készített elő.”
[A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 33:35]

Az élettel való elégedettséget szintén megígéri a Mindenható Allah:„Ti vagytok a legjobb Közösség, amely (valaha is) elküldetett a emberiség számára. Ti megparancsoljátok a helyénvalót, és megtiltjátok a rosszat és hisztek Allahban. Ha a Könyv népe is hitt volna, az. jobb lett volna a számukra. Vannak közöttük hívők. Ám a legtöbben bűnösök.”
[A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 3:110]

A Mindenható Allah a következő életben is megígéri az elégedettséget, azt mondja Ő: „Am, akik hisznek és jótetteket cselekedtek, nekik Firdaus (a Paradicsom) Kertjei járnak pihenőhelyül. Örök időkig abban tartózkodva, nem óhajtanak abban változást.”
[A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 18:107-108]

Lényegében, az igaz boldogság sok tényező eredménye és nem lehet elérni, kivéve, ha az ember olyasmiben hisz, ami kiegyensúlyozza az élet anyagi és spirituális aspektusait.

Az evilági ’ember alkotta’ rendszerek, az újkori hitek és kultuszok, amelyeket hirdetnek a tömegeknek az iszlámra adott reakcióként keletkeztek. Mindezek a rendszerek nem képesek arra, hogy logikus megoldást adjanak a mai problémákra. Ennek az állításnak a pontossága világos, elég megnézni az összeomlott Szovjetuniót, és az uralkodó kapitalista rendszereket, amelyek a szétesés szélén állnak. Az oka annak, hogy ezek a rendszerek nem voltak sikeresek, hogy hamis doktrínákra épültek és rövidlátó szemléletekre alapultak. A népszerű arab közmondás, „emlékeztem egy dologra és elfelejtettem sok mást” nagyon is jellemző ezekre az ember alkotta rendszerekre.

Az ember alkotta rendszerek többsége személyes haszon szerzésére épül és igazságtalanul részesít előnyben bizonyos embereket másoknál. Első pillantásra az egyik végletet támogatja a kettő közül: az egyént a közösséggel szemben, vagy a közösséget az egyénnel szemben. Ami még ennél is rosszabb, hogy sok ember alkotta rendszer az élet anyagi oldalát részesíti előnyben a spirituális oldallal szemben. Az iszlám viszont a tökéletes egyensúlyt kínálja az emberiségnek. A Magasságos Allah azt mondja: „És Mi ekképpen benneteket a középúton járó, igazságos Közösséggé tettünk, hogy tanúk lehessetek az emberekkel szemben! És a Küldött tanú legyen veletek szemben(...).”
[A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 2:143]

Mohamed Próféta (Allah áldásai és békéje legyen vele) azt mondta Abdullah bin Umarnak (Allah legyen vele elégedett): „Ó Abdullah, hallottam, hogy folyamatosan böjtölsz nappal és imádkozol éjjel.’ Azt mondta: ’Igen, ezt teszem.’ A Próféta (Allah áldásai és békéje legyen vele) azt mondta neki: ’Ne tedd ezt, böjtölj egy nap és ne böjtölj a következőn, és imádkozz az éjjel egy részén majd aludj is; mert valóban, a testednek joga van feletted, a szemednek joga van feletted és a feleségednek joga van feletted.”
(Bukhári)

A materialisták figyelmen kívül hagyják a lelket és az életre csupán vágyaik elérésének céljaként tekintenek. Az élet spirituális oldalát teljesen figyelmen kívül hagyják. Ez az általános gondolkodás a nyugaton, mivel sokan elhagyták a vallást. Fel kell tenni a kérdést: ez hozza el a boldogságot? Bármelyik logikusan gondolkozó, épeszű ember nemleges választ fog találni erre. Ha a vallás elhagyása lenne a boldogság kulcsa, gazdag emberek, mint például Christina Onassis nem követtek volna el öngyilkosságot. Ő egy híres multimilliomosnak lánya volt, aki miután meghalt rá hagyta a vagyonokat. Megkérdezte tőle a média egy képviselője, mikor Franciaországban volt: „Te vagy a világ leggazdagabb nője?” Azt mondta: „Igen, de én vagyok a legboldogtalanabb is.”Elképesztő, hogy minden pénze megvolt a világon, mégsem volt boldog! Ennek a boldogtalanságnak az volt az oka, hogy nem foglalkozott az élet spirituális oldalával. Így lelki beteggé vált, amely az egyik legáltalánosabb spirituális probléma. A gyógymód elég egyszerű és ingyenes, hogy higgyen a Mindenható Istenben és fogadja el a vallást, amelyet Ő küldött az emberiségnek. Ez a spirituális betegség, ha nem kap kezelést, katasztrofális következményekkel járhat.

Skandináviában, ahol leggazdagabbak az országok mind az egyéni, mind a kormányzati színtéren, úgy gondolhatnánk, az emberek boldogan élnek. Elég furcsa, hogy a legmagasabbak között van ott az öngyilkossági ráta. A muszlim országokban pedig, amelyek a ’harmadik világhoz’ tartoznak, elenyésző az öngyilkosságok száma.

F. Filweas azt mondta: „A nyugat nagy spirituális űrben szenved, amelyet semmilyen alapelv vagy hit nem tudott kitölteni, hogy boldogságot hozzon. Az ottani gazdagság és az állítólagos gazdasági jólét ellenére, az emberek fizikai szükségleteinek kielégítése mellett a nyugati ember értéktelennek érzi magát az életében. Azon gondolkozik, miért él, hová megy és miért. De eddig még senki nem adott neki kielégítő választ. Sajnos fogalma sincs róla, hogy a gyógyír számára a helyes vallásban van, amelyről nem tud többet, mint kételyeket. Viszont a fény sugarak kezdenek világítani, miután néhány csoport nyugati felvette az iszlámot és a nyugati ember elkezdett az iszlám szerint élő férfiakat és nőket látni a saját szemével. Minden nap vannak emberek, akik felveszik az iszlámot. Ez csak a kezdet.”

A lélek igényeit is ki kell elégíteni, ahogyan a testét. Ha ez nem teljesül, az ember aggodalmakat, elégedetlenséget és boldogtalanságot hordoz önmagával. A léleknek az igaz hit ad elégedettséget, a hit Allah Egyedülvalóságában, és abban, hogy Ő feltámaszt minket és elszámoltat a tetteinkkel. Az embernek ki jeleskednie kell jócselekedetekben és el kell kerülnie a rosszat. A Mindenható Allah azt mondja:„És azok, akik hisznek és akiknek szíve az Allahról való megemlékezésben megnyugszik, hát nem az Allahról való megemlékezésben nyugszanak meg a szívek.”
[A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 13:28]

Elégedettség, boldogság és öröm azok a jó érzések, amelyeket a muszlim megtapasztal. Ibn Tajmijah (Allah legyen vele könyörületes), a tudós, miután megkínozták, száműzték és bebörtönözték, azt mondta: „Mit tudnak az ellenségeim tenni ellenem? A paradicsomom kertje a szívemben van és soha nem válok meg tőle. Ha a fogva tartóim bebörtönöznek, az bizonyosan egy vallásos elvonulás, ha megölnek, az mártírság, és ha száműznek az otthonomból, az olyan, mint egy utazás.”

Ezek a szavak egyszerűen csodálatosak. Bebörtönözték és rosszul bántak vele, és mégis, ez az, amit mondott. Egy igaz hitű ember mindig boldog lesz. Az iszlám az embernek teljes lelki boldogságot és elégedettséget ad anyagi vagy társadalmi helyzetétől függetlenül. Az igaz muszlim minden körülmények között boldog, akár beteg, akár egészséges, gazdag vagy szegény, biztonságban vagy bizonytalanságban van. A Magasságos Allah azt mondja:„Akik, ha valamilyen csapás sújtja őket azt mondják: ’Bizony mi Allahé vagyunk és Hozzá fogunk megtérni!’ Ők azok, akiken az Uruktól való áldás van és könyörület. Ok azok, akik az Igaz Utón vezéreltetnek.”
[A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 2:156-157]

Allah Küldötte (Allah áldásai és békéje legyen vele) azt mondta:„Csodálatos a helyzete a hívőnek mert minden dolog (ami történik vele) jó neki, és ez nincs így senki mással csak a hívővel. Ha jót kap, hálát ad Allahnak és az jó neki, és ha csapás súlyt le rá, türelmes lesz és az jó neki.”
(Muszlim)

Az iszlám tanításai bizonyosan elfelejttetik veled az aggodalmaidat és türelmessé tesznek. Az elégedetlenség állapotából az elégedettségbe vezetnek. Van valami, amit az embernek tudnia kell, az iszlám nem parancsolja követőinek, hogy szerzetesek legyenek, vagy hogy maradjanak távol az evilági örömöktől; ellenkezőleg, azt várja el a hívőtől, hogy az evilági dolgait az igaz boldogság eléréséért használja fel. Aki hatalommal rendelkezik, arra használja hatalmát, hogy terjessze Allah vallását és hogy gondoskodjon muszlim testvérei szükségéről. Allah azt mondja: „Aki valami jó dologért jár közben az részt kap abból. Aki pedig valami rossz dologért jár közben, az ugyanazt kapja abból. Allah minden dolog fölött Őrző.”
[A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 4:85]

Akinek van vagyona, azt Allah útján kell használnia és hogy testvérei problémáit enyhítse. Allah azt mondja:„És akiknek a vagyonában ismert, szabott hányada van. A koldusnak és szűkölködőnek.”
[A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 70:24-25]

A Próféta (Allah áldásai és békéje legyen vele) világosan elmagyarázta, mi történik az ember vagyonával. Azt mondta:„Ádám fia azt fogja mondani: ’A vagyonom, a vagyonom’, az lesz neki mondva: ’Ó, Ádám fia, vagyonod nem más, mint amit elfogyasztottál, és hulladékká vált, vagy amelyet viseltél és tönkrement, vagy amelyet szétosztottál adományként és megőriztél magadnak (mint jutalom a Túlvilágon).’”
(Muszlim)

Allah Küldötte (Allah áldásai és békéje legyen vele) a muszlimok példaképe és minden muszlimnak őt kell utánoznia. Abu Dharr (Allah legyen vele elégedett), a Próféta (Allah áldásai és békéje legyen vele) egyik társa azt mondta: „A Prófétával (Allah áldásai és békéje legyen vele) mentem Medinában, amíg elértük az Uhud hegyét. A Próféta (Allah áldásai és békéje legyen vele) azt mondta: ’Ó Abu Dharr!’ Azt feleltem: ’Igen, Ó Allah Küldötte.’ Azt mondta: ’Ha annyi vagyonom lenne, mint az Uhud hegye, szétosztanám az egészet három nap alatt, és csak annyit vennék ki belőle, hogy kifizessek egy adósságot.’ A Próféta (Allah áldásai és békéje legyen vele) akkor azt mondta: ’Akik a leggazdagabbak ezen a világon, azok lesznek a legszegényebbek a Feltámadás Napján, kivéve ha Allah útján adakoznak, és valóban ők nagyon kevesen vannak.’”
(Bukhári)