Bevezetés

Tudod, mi a boldogság? Úgy lehet leírni, mint a lélek kellemes érzését vagy állapotát, amely kedvező sorsra es erős hitre épül.
Minden embernek van célja, amit el szeretne érni, minél inkább képes elérni ezt a célt, annál nagyobb lesz a boldogság érzése.
A pszichológusok úgy írják le a boldogságot, mint egy folyamatos öröm, elégedettség, nagylelkűség és vidámság, amely önmagunkkal és életünkkel való elégedettségből származik és abból a hitből, hogy boldog cél vár ránk.

Hit Allahban és az Ő Egyedülvalóságában

Aki hisz Allahban és az Ő Egyedülvalóságában, az rátalál a boldogság útjára. Szíve elégedett lesz és a folyamatos nyugalom állapotában érzi magát. A Mindenható Allah azt mondja: „És azok, akik hisznek és akiknek szíve az Allahról való megemlékezésben megnyugszik, hát nem az Allahról való megemlékezésben nyugszanak meg a szívek.”
[A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 13:28]

Olvass tovább +

Az iszlám életmód haszna

A Mindenható Allah azt mondja: „Ó, ti, akik hisztek! Bizony a bor, a szerencsejáték, az áldozati kövek és a sorshúzás nyilai csupán a sátán művének szennye. Kerüljétek el! Talán boldogultok. A sátán csupán az ellenségeskedést és gyűlöletet akarja köztetek elhinteni a bor és a szerencsejáték által. És el akar téríteni benneteket az Allahról történő megemlékezéstől és az imától. Hát abbahagyjátok?”
[A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 5:90-91]

Olvass tovább +

Akarsz Igaz Boldogságot?


Ez a kérdés furcsának tűnhet, mivel a válasz egyértelmű. Biztos vagyok benne, hogy bármelyik épeszű egyén igenlően válaszolna. Tehát hogyan lehet elérni a boldogságot? Mindenkinek megvannak az egyéni eszközei, amelyekkel eléri a boldogságot. Néhányan azt gondolják, hogy a boldogság az, ha sok pénzt keresnek, míg mások a hatalmi pozíciókban vélik megtalálni. Néha úgy tűnik, a sok barát, vagy az ember képessége, hogy befolyásolja őket, hozza meg a boldogságot. Ha megkérdeznénk bárkit, aki egy cél eléréséért küzdött, hogy elérték-e tényleg a boldogságot, a válasz legtöbbször negatív lenne. Az ok egyszerű, az igaz boldogság egy állandó derű és kényelemérzet. Az ember nem tapasztalhatja meg ezt még ha egy hegynyi aranya is lenne, ahogy az arab közmondás tartja: „vehetsz ágyat, de alvást nem”.


Allah szolgálata az embert alázatossá teszi Allah iránt és megszabadítja őt attól, hogy vágyai rabszolgája legyen. Amikor az ember azt követi, ami Allah rendelt neki, és távol marad attól, amit megtiltott, igaz boldogságot fog érezni, mert legyőzte vágyait és megverte a Sátánt.

Az iszlám tanításai arra ösztönöznek minket, hogy életünket, vagyonunkat és időnket Allahért használjuk fel. Az iszlám gyakorlása nem egy ideiglenes dolog, amit csak alkalmanként teszünk meg; ez egy életmód. Allah azt mondja: „Mondd: ’Az imám, az (bemutatott) áldozataim, az életem és a halálom Allahé, a világok Uráé!’”
[A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 6:162]

Allah Küldötte (Allah áldásai és békéje legyen vele) a muszlimok példaképe és minden muszlimnak őt kell utánoznia. Abu Dharr (Allah legyen vele elégedett), a Próféta (Allah áldásai és békéje legyen vele) egyik társa azt mondta:„A Prófétával (Allah áldásai és békéje legyen vele) mentem Medinában, amíg elértük az Uhud hegyét. A Próféta (Allah áldásai és békéje legyen vele) azt mondta: ’Ó Abu Dharr!’ Azt feleltem: ’Igen, Ó Allah Küldötte.’ Azt mondta: ’Ha annyi vagyonom lenne, mint az Uhud hegye, szétosztanám az egészet három nap alatt, és csak annyit vennék ki belőle, hogy kifizessek egy adósságot.’ A Próféta (Allah áldásai és békéje legyen vele) akkor azt mondta: ’Akik a leggazdagabbak ezen a világon, azok lesznek a legszegényebbek a Feltámadás Napján, kivéve ha Allah útján adakoznak, és valóban ők nagyon kevesen vannak.’”
(Bukhári)