Invoering

Weet u wat geluk is? De definitie is dat het een aangenaam gevoel of toestand is van de ziel dat voortkomt uit elke aard van geluk dat is gebouwd op een vaste overtuiging.

Ieder persoon moet een doel hebben die men wil behalen, hoe beter hij in staat is om dit doel te bereiken, hoe groter zijn gevoel van geluk zal zijn.

Psychologen definiëren geluk als een continu gevoel van plezier, voldoening, vrijgevigheid en genot, als gevolg van tevredenheid over zichzelf, het leven en de overtuiging dat ze een gelukkig lot tegemoet gaan.

De Eerste Zuil: Geloven in God en zijn Eenheid


Wie gelooft in Allah en in Zijn Eenheid zal geleid worden naar het pad van geluk. Zijn hart zal tevreden zijn, en hij zal leven in een staat van pure kalmte. God, de Almachtige, zegt: (“(Zij zijn) degenen die gelovigen zijn en wiens harten tot rust komen door het gedenken van Allah. Weet: door het gedenken van Allah komen de harten tot rust.”)
(13:28)

Lees verder +

Voordelen van de Islamitische manier van leven

God, de Almachtige, zegt: (“O, jullie die geloven! Voorwaar, de wijn en het gokken en de afgodsbeelden en pijlen om te verloten zijn onreinheden die tot het werk van de Satan behoren, vermijdt deze (zaken) dus. Hopelijk zullen jullie welslagen! Voorwaar, de Satan wil alleen maar vijandschap en haat onder jullie veroorzaken met behulp van wijn en gokken en door jullie af te houden van het gedenken van Allah en de saalat: houdt ermee op!”)
(5:90-1)

Lees verder +

Wil je echt Geluk hebben?


Deze vraag lijkt misschien vreemd, want het antwoord is immers duidelijk. Ik denk dat ieder weldenkend individu dit bevestigend zou beantwoorden. Dus hoe kan men geluk bereiken? Ieder individu heeft zijn unieke wijze waarmee men geluk wil bereiken. Sommigen geloven dat geluk wordt bereikt door het hebben van geld, terwijl anderen het zoeken in posities met macht en aanzien. Het wordt zichtbaar door het hebben van veel vrienden of de macht hebben om anderen te beïnvloeden. Als we iedereen vragen die heeft gestreefd om een doel te bereiken, of zij ook daadwerkelijk waar geluk hebben bereikt, zal het antwoord meestal ontkennend zijn. De reden is simpel, het ware geluk is een continu gevoel van gelukzaligheid en comfort. Men zal niet in staat zijn om dit te ervaren, zelfs als ze een berg goud hebben, want zoals een Arabisch spreekwoord zegt, "Men kan in staat zijn om een bed te kopen, maar de slaap kan men niet kopen!"


Het aanbidden van Allah zal inderdaad iemand onderdanig maken aan Allah en het zal hem bevrijden van zijn gevangenschap aan zijn verlangens en grillen. Wanneer een persoon volgt dat wat door Allah is verordend en zich onthoudt van wat is verboden, zal hij het ware geluk voelen, want op dat moment zal hij zijn verlangens hebben overwonnen en de Satan hebben verslagen.

De leer van de Islam geeft ons de opdracht om ons leven, rijkdom en tijd te besteden omwille van God. Het praktiseren van Islam is niet alleen een tijdelijke zaak, om af en toe te doen; het is een manier van leven. Allah zegt: (Say, “Indeed, my prayer, my rites of sacrifice, my living and my dying are all for Allah, Lord of the worlds.)
(6:162)

Wat wordt verwacht van een Moslim is dat de versieringen van dit leven, hun daden en intentie zijn. De Profeet zei: “De bovenhand (die geeft) is beter dan het onder hand (die het ontvangt). Geef aalmoezen aan hen die je steunt en de beste vorm van liefdadigheid is om te geven als je vermogend bent. Degene die afzien van liefdadigheid, Allah zal hen zegenen.”
(Sahih Bukhari)