Laatste Gedachten

Als u mij na deze korte introductie van Islam, zou vragen of ik overtuigd ben van de waarheidsgetrouwheid van Islam, zou mijn antwoord bevestigend zijn. De reden? Ik vind antwoord op alle vragen die in mij opkomen. Ik vind het niet onlogisch, en ik voel me op mijn gemak en comfortabel bij mijn geloof, die mijn geloof in Allah omvat, doen van mij vraagt te doen wat ik als Moslim behoor te doen en van mijn vraagt om weg te blijven bij het doen van onrechtmatige daden. Met dit geloof kan ik al mijn rechten krijgen en zie ik dat alle rechten van anderen ook zijn gewaarborgd. In Islam merk ik dat ik door Allah wordt opgeroepen om het goede te doen, om ethische normen te hanteren en alle onethische manieren achterwege te laten. Als uw geloof u niet alles geeft wat hier staat, dan dient u te zoeken naar iets wat beter is.
Weet u wat het beste geloof is? Dat is Islam. Ik weet zeker dat sommige zullen zeggen, ‘Wel, u bent een Moslim en probeert uw geloof te verkopen. Maar als ik u zou informeren dat niet alleen Moslims dit zeggen, maar ook niet-Moslims, wat zou u dan zeggen? Er zijn vele Westerse schrijvers die eerlijk waren ten in hun benadering van Islam en nobel spraken over Islam.

Nu, om eerlijk te zijn, waarom aanvaardt u Islam niet als uw geloof?


  • Is het omdat het getuigt van de Eenheid van God?
  • Is het omdat het mensen oproept om de Almachtige God alleen te aanbidden?
  • Is het omdat het mensen oproept om alle vormen van ethische code te handhaven?
  • Is het omdat het een beroep op mensen doet om rechtvaardig te zijn en onrechtvaardigheden te vermijden?
  • Is het omdat alle mensen gelijk zijn in de ogen van Allah?
  • Is het omdat alle mensen hun rechtmatige aandeel krijgen en al hun rechten ontvangen?

Sinds Islam ontstond zo'n 1400 jaar geleden tot aan vandaag, is het aantal mensen die het accepteren toegenomen. Wie ernaar kijkt zonder vooroordelen en leest met een open geest, zal zeker overtuigd raken en Islam aanvaarden. Als men het niet accepteert, zal men het in ieder geval niet vijandig bejegenen.

Kijk naar onze huidige situatie, met alle druk en problemen die de Moslims zijn overkomen in alle landen, ze blijven standvastig vasthouden aan hun geloof. In de voormalige Sovjet-Unie werden Moslims zeventig jaar lang onderdrukt. Hun Moskeeën werden vernietigd en hun namen veranderd, zij werden verhinderd om openlijk hun geloof te belijden; echter tegelijkertijd met de ineenstorting van de Sovjet-Unie ontstonden veel islamitische landen. Wat bewijst dit? Is het geen bewijs dat Moslims tevreden en gelukkig zijn en sterk vasthouden aan hun geloof?
Iemand die eerlijk is en zoekt naar de waarheid, zal zeker niets vreemds vinden in de leer van Islam. Het roept mensen op om goede manieren te handhaven, om beter te worden en zichzelf te verbeteren. Sommige zoekers van de waarheid hebben bijna alle geloven onderzocht, maar niet Islam. Ik weet niet wat hen tegenhoudt? Het kan heel goed zijn dat ze geluk daarin zullen vinden.

Op sommige momenten wordt men aangespoord om een moedige beslissing te nemen, een beslissing die van invloed zal zijn op zijn toekomst. Dit vraagstuk kent twee oplossingen; of u aanvaardt het en bereikt geluk of u aanvaardt het niet en blijft zoals u bent. Vraag uzelf af waarom Islam dag in dag uit in de media wordt aangevallen? Er is gezegd, 'de mens is vijand van datgene wat hij niet weet', dus toon geen vijandschap naar iets waar u onwetend over bent. Leer over Islam en geef het door, zodat er geen onwetende mensen onder ons zullen zijn.

Stappen om de Waarheid te Aanvaarden

De eerste stap om de waarheid te aanvaarden is om objectief te luisteren naar wat wordt gezegd. Vraag God om u te helpen en u te leiden. Wanneer God in u de wil ziet om de waarheid te leren kennen, zal Hij u leiden, Hij zegt:
(“En uw Heer zegt: "Aanbidt Mij; Ik zal uw gebed verhoren. Maar zij die te hoogmoedig zijn om Mij te aanbidden, zullen veracht de hel binnengaan.")
(40:60)


Vraag uzelf af waarom zoveel Westerse schrijvers, denkers en geleerden Islam hebben geaccepteerd? De reden is eenvoudig. Zodra ze de integriteit zien van Islam, en de schoonheid nadat ze hebben gelezen en het hebben beoordeeld zonder invloed van de negatieve berichtgeving, hebben ze zelf het besluit genomen om Islam te accepteren. Daarna hebben ze waar geluk ervaren in hun leven.
Sommige Westerlingen lezen over Islam, begrepen het, maar hebben het niet aangenomen. Zij spraken de waarheid in relatie tot de Koran en het Islamitische geloof. Thomas Carlyle is zo’n voorbeeld. Hij zei:
“Een valse man vond een geloof? Waarom, een valse man kan geen huis bouwen! Als hij onwetend is en aan de slag gaat met cement, aarde brandt en wat dies meer zij, is het geen huis dat hij bouwt maar een waardeloze krot. Het zal geen twaalf eeuwen blijven staan en honderdduizend miljoen mensen herbergen, het zal direct ter aarde storten. Een mens moet zich aan de wetten van de Natuur onderwerpen, in verbinding staan met de Natuur en de waarheid der dingen, of de Natuur zal hem antwoorden, Nee, niet waar! Ruimtes zijn ruimtelijk – ah ik!—een Cagliostro, vele Cagliostros, prominente wereldleiders, varen wel bij de onzin die ze uitkramen, alleen maar voor een dag. Het is als een vervalste bankbiljet; zij geven het uit met hun waardeloze handen; anderen, niet zij, moeten slim zijn.
De Natuur vlamt op in vurige vlammen; Franse Revoluties en wat dies meer zij, verkondigend met een verschrikkelijke waarheidsgetrouwheid dat valse bankbiljetten zijn gesmeed. Maar een Groot Man in het bijzonder, van hem durf ik te beweren dat hij niets anders moet zijn geweest dan waar. Het lijkt mij de primaire grondslag van hem, en van alles wat in hem is."

( ‘Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History’ )


De beroemde toneelschrijver en criticus, George Bernard Shaw (d. 1950) zei:
“Ik heb de religie van Mohammed altijd in hoge beschouwing gehouden vanwege haar wonderbaarlijke levendigheid. Het is de enige religie die het aanpassende vermogen bezit voor de veranderende fasen van bestaan, welke zichzelf kan laten aantrekken tot elk tijdperk. Ik geloof dat als een man zoals hij het leiderschap van de moderne wereld op zich zou nemen, hij erin zou slagen de problemen ervan op te lossen op een manier die deze de vrede en het geluk zou bezorgen, die zo hard nodig zijn. Ik heb voorspellingen over de religie van Mohammed dat zij aanvaardbaar zal zijn voor het Europa van morgen, net zoals zij aanvaardbaar begint te zijn voor het Europa van vandaag. Middeleeuwse geestelijken hebben het Mohammedanisme, door hun onwetendheid of vooroordeel, geschilderd in de donkerste kleuren. Zij waren, in feite, getraind in het haten van zowel de man Mohammed als zijn religie. Voor hen was Mohammed een antichrist. Ik heb hem bestudeerd – de wonderbaarlijke man – en, in mijn opinie, ver van een antichrist te zijn, moet hij de Redder van de Mensheid worden genoemd.”
( Encyclopedie van Seerah, door Afzalur Rahman. )Allah zegt: (“Voorwaar, jij kunt degene die jij liefhebt geen leiding geven. Maar Allah leidt wie Hij wil, en Hij kent degenen die leiding volgen het best.”)
(28:56)

Men mag geen hoop verliezen en zeggen, ‘Ik zal wellicht behoren tot degene die geen leiding zullen krijgen.’ De Profeet zei: “Waarlijk, de schepping van eenieder van jullie vindt plaats in de buik van zijn moeder, dit gedurende veertig dagen in de vorm van een noetfah (levenskiem). Daarna is het net zo lang een calaqah (bloedklonter). Vervolgens is het net zo lang een moedghah (een vleeskauwsel). Dan wordt er een Engel naar hem gestuurd die in hem de ziel blaast en die belast is met de volgende vier zaken; het opschrijven van zijn levensonderhoud, zijn sterfdag, zijn daden en of hij een ellendeling of gelukzalige zal zijn (in het Hiernamaals). Bij Allah, buiten Wie er geen god is, iemand van jullie zal werkelijk het soort daden verrichten dat toebehoort aan de mensen van het Paradijs, totdat er tussen hem en dit (Paradijs) niet meer dan een armslengte afstand is, dan overkomt hem datgene wat voorbeschikt is en hij zal het soort daden verrichten dat toebehoort aan de mensen van de Hel, waarna hij deze (uiteindelijk) zal binnentreden. En (zo ook) zal iemand van jullie het soort daden verrichten dat toebehoort aan de mensen van de Hel, totdat er tussen hem en deze (Hel) niet meer dan een armslengte afstand is, dan overkomt hem datgene wat voorbeschikt is en hij zal het soort daden verrichten dat toebehoort aan de mensen van het Paradijs, waarna hij dit (uiteindelijk) zal binnentreden.”
(Bukhari)

Vele Oriëntalisten, die Islam hebben bestudeerd met als doel het aan te vallen, hebben het uiteindelijk aangenomen. Deborah Potter verklaart: “Islam, wat de Wet van God is, is duidelijk in de natuur om ons heen. Bergen, oceanen, planeten en sterren bewegen in hun baan door Allah’s bevel. Zij onderwerpen zich aan het bevel van Allah, hun Schepper, net als karakters in een verhaal, en tot Allah behoort het beste voorbeeld. Zij spreken niet, noch acteren ze anders dan wat de schrijver voor hen heeft bepaald. Net als dit voorbeeld is ieder atoom in dit universum, zelfs die van onbeweeglijke objecten, in een staat van onderwerping.
Echter, mensen zijn een uitzondering op deze regel, want Allah heeft hen vrijheid gegeven om te kiezen. Hij heeft de mogelijkheid om zich te onderwerpen aan de wil van Allah, of zijn eigen regels en Religie te volgen. Helaas heeft hij bijna altijd gekozen voor de laatste optie.
Mensen in Europa en Amerika omarmen Islam omdat zij dorstig zijn naar vrede en spirituele zekerheid. Een aantal Christelijke Oriëntalisten die erop uit waren om in hun werken Islam te vernietigen en de zogenaamde onvolkomenheden te ontmaskeren, zijn uiteindelijk zelf Moslim geworden. Dit heeft te maken met het feit dat de bewijs van de waarheid cruciaal is, er is geen manier om dit te weerleggen.”


Een Twijfel over Islam en Antwoord:

Zeg niet:” Als Islam correct zou zijn of zo goed als u beweert dat het is, zouden Moslims trouw zijn gebleven aan hun geloof!” Dit zou u kunnen zeggen naar aanleiding van een nare ervaring die u hebt gehad met een Moslim, maar hebt u deze ervaring met iedere Moslim meegemaakt waardoor u een reden heeft om ze allemaal over één kam te scheren? Vele Moslims passen Islam toe zoals het hoort, terwijl anderen dit niet doen; zij die Islam niet toepassen zoals het hoort zullen hun vergelding krijgen van Allah.

Verkeerslichten zijn geplaatst zodat mensen op een ordelijke manier rijden. Als een persoon door een rood licht rijdt, plaatst hij zichzelf en anderen in gevaar. Als we dit zien gebeuren, is het dan toegestaan dat we alle inwoners van deze stad beschuldigen dat ze de wet breken? Zelfs als iemand meerdere keren ermee wegkomt, zal een persoon uiteindelijk worden gepakt en worden gestraft voor wat hij heeft gedaan. Als we nu kijken naar Moslims, zal u sommigen zien die Islam niet toepassen zoals ze het zouden moeten doen, maar dat betekent niet dat alle Moslims slecht zijn. In eenvoudige termen kan men stellen, beoordeel Islam voor wat het is en niet door wat Moslims doen.

I know the decision of accepting Islam is a difficult one, and requires a degree of courage. I ask Allah, Almighty, to guide you to the truth and to open your heart to the truth and to guide you to attaining complete happiness. Amen.